Selasa, 15 Oktober 2019

Daftar Nama-Nama Lulus Magang HimafisDPI

1.      Fijri  Aulia Rahma
2.      Riska Yuliana
3.      Haerul Wazni
4.      Riza Pidianingsih
5.      Dalila Fitri

PPSDM

1.      Reza Syarifudin
2.      Rainanda Ade Sukma
3.      Laelatul Wahida
4.      Fitri Destrianti
5.      Liana
6.      Sintya Dewi Lestari

EVENT

1.      Baiq Wiwin Mustianum
2.      Sulis Melati Sukma
3.      Nurwahida
4.      Siti Ema Nurmaulida
5.      M. Risky Fadila
6.      Yuli Just Mita

BIRO

1.      Apriliana
2.      Uswatun Hasanah
3.      Hayatun Nufus

KDRT

1.      Johanes Alexander Andry Sutanto
2.      Windi Widyastuti
3.      Tiara Mutmainah
4.      Mika
5.      Zakia Darajat
6.      Alfia Alfina
7.      Siti Rubi’ah

Djr

1.      Juan Ahmad
2.      Tri Yuliana
3.      Hilman Kurnia


HIMAFIS

Tentang HIMAFIS

Himafis unram adalah organisai yang memiliki seluruh anggota yang terdiri dari kumpulan mahasiswa fisika fakultas MIPA di universitas mataram dan merupakan bagian dari IHMAFI

0 komentar:

Posting Komentar